Bestsellery
Barney's Farm - Amnesia Lemon
Barney's Farm - Amnesia Lemon
100,00 zł
Barney's Farm - Ayahuasca Purple
Barney's Farm - Ayahuasca Purple
102,00 zł
CBD Crew - Med Gom Auto
CBD Crew - Med Gom Auto
135,00 zł
szt.
Dutch Passion - Auto Duck
Dutch Passion - Auto Duck
130,00 zł
Dutch Passion - Auto Night Queen
Dutch Passion - Auto Night Queen
110,00 zł
Dutch Passion - Blueberry
Dutch Passion - Blueberry
149,00 zł
Dutch Passion - Durban Poison
Dutch Passion - Durban Poison
93,00 zł
Green House - Green-O-Matic
Green House - Green-O-Matic
80,00 zł
Green House - Jack Herer
Green House - Jack Herer
80,00 zł
Green House - Kalashnikova
Green House - Kalashnikova
70,00 zł
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Obsługiwane płatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Bucholandia.pl

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.Bucholandia.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i wszystkich krajów w których posiadanie i sprzedaż nasion marihuany jest dozwolona z mocy prawa danego kraju na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Właścicielem Sklepu jest firma Acarus, Warszawa, e-mail sklep@bucholandia.pl

5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.

7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

8. Zamówić i odebrać nasiona może wyłącznie osoba która ukończyła 18 lat.


§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,

b) Sprzedawca – właściciel Sklepu,

c) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.bucholandia.pl

d) Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

e) Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

f) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Wymagania techniczne

1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8.

2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 4
Oferta, ceny i oferty promocyjne

1. Sklep Bucholandia.pl oferuje feminizowane nasiona konopi. Na terenie Polski posiadanie i sprzedaż nasion konopi jest dozwolone. Natomiast uprawa nasion oraz pomoc w uprawie jest nielegalna. Dlatego też sklep Bucholandia.pl sprzedaje nasiona wyłącznie dla celów kolekcjonerskich. Zakupu może dokonać tylko osoba pełnoletnia. Sklep nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody prawne, fizyczne lub moralne poniesione wskutek nieodpowiedniego wykorzystania zakupionych tutaj produktów. Sklep Bucholandia.pl nie wysyła nasion do Państw, w których są one nielegalne. W większości krajów Unii Europejskiej np. Polska, Austria, Belgia, Holandia, Hiszpania, Republika Czeska, Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Włochy oraz Szwajcaria posiadanie i handel nasionami konopi jest dozwolony, co nie musi oznaczać, że i tak jest w Twoim kraju. Upewnij się, jakie jest stanowisko Twojego kraju w sprawie posiadania i handlu nasionami, ponieważ w świetle prawa zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie przepisów. Sklep Bucholandia.pl nie wysyła nasion do USA oraz Niemiec. Każdy produkt z oferty sklepu jest w oryginalnym opakowaniu producenta. Ponadto każdy produkt ma wykonany przez producenta opis nasion . Opisy na stronie jak i na opakowaniu służą celom edukacyjnym i kolekcjonerskim i nie są zachętą do łamania prawa. Wyłącznym właścicielem prawa do zdjęć i opisów produktów z oferty sklepu Bucholandia.pl są producenci tych produktów. Niektóre opisy zapożyczone są z globalnej sieci internet, które nie godzą w polskie prawo i są zgodne z obowiązującymi swobodami obywatelskimi w tym wolności słowa. Na wszystkie nasiona z ofert sklepu nałożony jest właściwy podatek VAT. Sklep nie prowadzi doradztwa w sprawach upraw nielegalnych roślin na terenie Polski. Sklep nie posiada żadnych czasopism, broszur pomagających, promujących, instruktażowych w kwestiach upraw nielegalnych na rynku polskim roślin a tym samym sprzecznym z polskim prawem

2. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

5. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.

Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia

§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Wszystkie ceny produktów znajdujące się w sklepie Bucholandia.pl dotyczą ceny za 1 opakowanie. Na każdej karcie produktu znajduje się informacja o sposobie pakowania nasion.

2. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku.

4. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

5.. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

6. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

7. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

– dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

– łączna cena brutto,

– sposób i termin zapłaty,

– sposób i termin realizacji zamówienia,

– prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu,

– informacja konsumencka.

9. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

10. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

11. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

12. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

13. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski oraz wybranych krajów świata (patrz zakładka dostawa).

14. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

15. Sklep Bucholandia.pl kasuje wszystkie zamówienia do 7 dni od daty nadania przesyłki. Dlatego wszystkie pytania, wątpliwości prosimy zgłaszać maksymalnie do 5 dni roboczych.


§ 2
Formy płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy, w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia,

b) gotówką w sklepie stacjonarnym w Warszawie, al. Solidarności 82.

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3

Termin płatności

1. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

4. Dokonując płatności przelewem bankowym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.


§ 4
Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 48 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

2. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 4. dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.

7. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§ 5
Korekta zamówienia

1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu.

2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklep@bucholandia.pl. Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 6

Sposób i koszty dostawy Towaru

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Warszawie, al. Solidarności 82– bezpłatnie,

b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL – koszt: 14 zł.,

c) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej:

list polecony – koszt: 7 zł.,
list polecony priorytetowy – koszt: 7 zł.,

Poste Restante – koszt: 7 zł.,

paczka do 1 kg. – koszt: 11 zł.

d) dostawa za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost – koszt: 10 zł.

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

4. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.


Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§ 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3). nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4). została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) żądać obniżenia ceny,

d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację
na adres e-mail: sklep@bucholandia.pl.

6. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się jako Załącznik w zakładce Reklamacje.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: sklep@bucholandia.pl.

§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik (zakładka Wzór odstąpienia od umowy) do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

10. Prosimy o odsyłanie Towaru w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

11. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup.

12. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

Rozdział IV
Postanowienia wspólne

§ 1
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej "RODO") i  art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.2016 poz. 922):

1) Administratorem danych jest ACARUS Marek Żmijewski z siedzibą w Warszawie ul. Ostrobramska 80, 04-163 Warszawa

2) odbiorcami Państwa danych osobowych będą partnerzy współpracujący z ACARUS Marek Żmijewski z siedzibą w Warszawie

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art 6 ust 1 pkt a) RODO

- wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art 6 ust 1 pkt b) RODO

- przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art 6 ust 1 pkt f) RODO

4) podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem przekazania tych danych osobowych Administatorowi w celu wykonywania usług. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

Został spełniony wobec mnie obowiązek informacyjny art 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej "RODO") oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.2016 poz. 922):

1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­-promocyjnych.

4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2014 r. poz. 1182);

c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2
Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3
Polityka cookies

1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

– informacje na temat sesji,

– ostatnio oglądane produkty,

4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może spowodować utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep Bucholandia.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów w ofercie sklepu internetowego, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego bez podania przyczyny, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu internetowego.

3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
4. Sklep Bucholandia.pl gwarantuje najwyższą formę bezpieczeństwa dla klientów sklepu. Wszelkie dane przesyłane podczas składania zamówienia, wysyłania zapytań, informacji poprzez formularz kontaktowy objęte są szyfrem SSL (certyfikat SSL). Również forma dokonywania opłat objęta jest szyfrowaniem SSL.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl